Lineární útvary

Příklad 1 - Nerovnice

V kartézské soustavě souřadnic zobrazte graf relace pro níž platí:

(a) 2x-y-1\le0 (b) \displaystyle\begin{cases}x+y=5\\ x-y<1\end{cases}
(c) \displaystyle \begin{cases}2x+y\ge6\\x+y<4\end{cases} (d) \displaystyle \begin{cases}3x-y-6<0\\x-3y+6\ge0\end{cases}
(e) \displaystyle\begin{cases}3x+2y\geq6\\2x-5y\geq-15\\5x-3y\leq10\end{cases} (f) \displaystyle\begin{cases}3x-y\le7\\x+2y\ge0\\x-5y\ge-7\end{cases}
(g) \displaystyle\begin{cases}xy\ge0\\5x+6y\le30\\4x+3y\geq12\end{cases} (h) \displaystyle\begin{cases}xy\ge0\\x+y\le6\\2x+2y\ge7\end{cases}
(i) (x-2)(y+1)\ge0 (j) (x-2)(x-2y)<0
(k) x^2-y^2\ge0 (l) x^2-x\le y-xy

Příklad 2 - Rovnice s absolutní hodnotou

V kartézské soustavě souřadnic zobrazte graf relace pro níž platí:

(a) (x+y)^2=|x+y| (b) |x^2-y^2|=x-y
(c) y-x=|x^2-y^2| (d) x+y=|y^2-x^2|
(e) x^2-y^2=|x|-|y| (f) |x+1|+|x-1|=|y+1|+|y-1|
(g) 1-|x+1|=|y-|x+y|| (h) 1-|y-1|=|x-|y-1||
(i) |2|x|+y|=|x| (j) |2x-|y||=|y|
(k) \dfrac{|x|}{x}+\dfrac{|y|}{y}=2 (l) ||x|-|y||-2(|x|+|y|)=-4
(m) |x-3y|=|2-y+|x|| (n) |2x-y|=|3-x+|y||
(o) x+|x|=y+|y| (q) |x-y|=|x+y|
(r) |y|=x+|x|    

Příklad 3 - Nerovnice s absolutní hodnotou

V kartézské soustavě souřadnic zobrazte graf relace pro níž platí:

(a) y\le|x|\le y+5  (b) |x-y|\le2
(c) |x|+|y|\le3 (d) 2|x-1|+3|y+2|\le6
(e) |x+2|+|y|\le4 (f) ||x|-1|+||y|+2|\le3
(g) ||x|-|y||\le1  (h) ||x-y|-3|>2 
(i) |x+y|+|x-y|\le2 (j) \left|\dfrac{x}{3}+\dfrac{y}{2}\right|+\left|\dfrac{x}{3}-\dfrac{y}{2}\right|\le2
(k) |y-x|+|x-2|\le2 (l) |y-x|+2|x+y|\le4
(m) |x+y+1|+|x-2y|\le4 (n) |x-y|+|2x-y|\le4
(o) |x|+|y|+|x+y|\le2 (p) |x-2|+|x-y|\le\dfrac{x}{2}
(q) |y|\le x-|2x-2| (r) |y|\le x-|x-2|
(s) |x-3y-6+|x+3y||\le6 (t) |2x+y-4+|2x-y||\le4


  

Příklad 4 - Soustavy s absolutní hodnotou

V kartézské soustavě souřadnic zobrazte graf relace pro níž platí:

(a) \begin{cases}|x+y|\ge2\\ |x|+|y|<4\end{cases} (b) \begin{cases}|x+y|\ge y\\ x-y\le 0\end{cases}