Lineární lomené funkce

Příklad 1

Načrtněte graf funkce

(a) y=\dfrac{1}{x-1}  (b) y=\dfrac{x+1}{x-1}
(c) y=\dfrac{x+1}{1-x} (d) y=\dfrac{2x}{x+2}

Příklad 2

Načrtněte graf funkce

(a) y=\dfrac{4x-8}{x^2-4} (b) y=\dfrac{x+2}{x^2+x-2}
(c) y=\dfrac{x^2-4}{x^2-5x+6}   (d) y=\dfrac{2(x^2-x)}{x^2+2x-3}
(e) y=\dfrac{x^2+2|x|}{x^2-4} (f) y=\dfrac{x^2-3|x|}{x^2-9}

 

Příklad 3

Načrtněte graf funkce

(a) y=\left|\dfrac{1}{x}\right| (b) y=1-\left|\dfrac{1}{x}\right|
(c) y=\left|\dfrac{1}{x+1}\right|-1 (d) y=\left|\dfrac{1}{x}-1\right|
(e) y=\left|1-\dfrac{1}{x-1}\right| (f) y=\left|\left|\dfrac{1}{x}\right|-1\right|
(g) y=\dfrac{|x+1|-1}{|x|-x} (g) y=\dfrac{|1-x|+1}{|x|+x}

Příklad 4

Načrtněte graf funkce

(a) y=\dfrac{1}{3|x|-2} (b) y=\dfrac{1}{|x+3|-4}
(c) y=\dfrac{1}{|x-2|-2} (d) y=\dfrac{1}{|2x+5|-|x|} 
(e) y=\dfrac{1}{|x+1|-|x+2|}  (f) y=\dfrac{|x|}{1-|x|}
(g) y=\dfrac{4|x|}{2-|x|} (h) y=\dfrac{|x|+1}{|x|-2}  
(i) y=\dfrac{x\cdot(x+|x|-2)}{x-1} (j) y=\left|\dfrac{x+1}{|x|-2}\right|
(k) y=\dfrac{|x+1|-|x-1|}{x} (l) y=\dfrac{|x-1|}{x^2-1}
(m) y=\dfrac{2x^2}{2x+|x|} (n) y=\dfrac{|x+1|}{1-x^2} 
(o) y=\dfrac{|x|}{|x+1|-1}    

 

Příklad 5

Načrtněte graf funkce

(a) y=x\left(\dfrac{|x-1|}{x-1}+\dfrac{|x+1|}{x+1} \right) (b) y=x\left(\dfrac{|x^3-x|}{x^2-x}+\dfrac{|x|}{x}\right)