Lomené výrazy

Příklad 1

V kartézské soustavě souřadnic zobrazte graf relace pro níž platí:

(a) \dfrac{1}{x}+\dfrac{1}{y}>0 (b) \dfrac{xy}{y-x+4}\ge0
(c) \dfrac{3x-y+6}{2x+y-1}\ge0 (d) \dfrac{x^2-2y}{y^2-2x}\ge0
(e) \dfrac{x^2y}{1-x^2-y^2}\ge0 (f) \dfrac{x^2+2x+y^2}{x^2-2y+y^2}<0
(g) \dfrac{x^2+y^2-2x}{4x-x^2-y^2}\ge0