Exponenciální funkce

Příklad 1

Načrtněte graf funkce

(a) y=1-2^{-x} (b) y=2-3^{1-x} (c) y=2^{|x-1|}  
(d) y=-2^{|x|} (e) y=2^{-|x+1|} (f) y=2^{|x|}-1    
(g) y=2^{1-|x|}   (h) y=-2^{-|x|} y=2^{x+|x|}

Příklad 2

Načrtněte graf funkce

(a) y=|4^x-1| (b) y=1-|4^x-1|  
(c) y=2-|2\cdot4^{x}-1| (d) y=-|3-4^{x}|

 

Příklad 3

Načrtněte graf funkce

(a) y=|2^x-3| (b) y=|4-2^{-x}|
(c) y=|2^{|x|-1}-1| (d) y=2^{-x}-|2^{-x}-1|  
(e) y=2^x-|2^{x}-2|  y=\left|\left(\frac{1}{2}\right)^{|x|-2}-1\right| 

Příklad 4

Načrtněte graf funkce

(a) y=\dfrac{4^{x+1}+2^{x}-3}{3-2^{x+2}} (b) y=\dfrac{3^{2x+1}-5\cdot3^{x}+2}{3^{x+1}-2}