Ostatní útvary

Příklad 1

V kartézské soustavě souřadnic zobrazte graf relace pro níž platí:

(a) \begin{cases}y\ge 2^{x-3}\\ y\le x+3\\ y\le4\end{cases} (b) \begin{cases}y\le\log_2(x+4)+3\\ y>|x|\\ y<x+5\end{cases} (c) \begin{cases}y\le6-x\\ y\ge\log_2x\\ y<2^x\\ x\ge1\end{cases}

Příklad 2

V kartézské soustavě souřadnic zobrazte graf relace pro níž platí:

\log_x\log_yx>0

 

Příklad 3

V kartézské soustavě souřadnic zobrazte graf relace pro níž platí:

(a) x\cdot\ln(y-x)>0 (b) \ln(-x)\cdot(1-\log_2y)\ge0

 

Příklad 4

V kartézské soustavě souřadnic zobrazte graf relace pro níž platí:

(a) x\cdot\sin y\ge0 (b) \sin x\cdot\cos y\ge0
(c) \sin[\pi(x^2+y^2)]\ge0 (d) \sin\pi x\ge\cos \pi y