Kvadratické funkce

Příklad 1

Načrtněte graf funkce

(a) y=x^2+x+1 (b) y=2x^2+3x+1

Příklad 2

Načrtněte graf funkce

(a) y=\dfrac{1+x+x^2+x^3}{x+1} (b) y=\dfrac{1-x+x^2-x^3}{x-1}
(c) y=\dfrac{x^3+x^2-4x-4}{x^2-x-2}\cdot x (d) y=\dfrac{12x^3-5x^2-6x-1}{4x+1}
(e) y=\left(x+2+\dfrac{2}{x-1}\right)\cdot\left(x-2+\dfrac{2}{x+1}\right) (f) y=2x^2-\dfrac{1}{1-\frac{x}{x+1}}

Příklad 3

Načrtněte graf funkce

(a) y=|x^2-4| (b) y=-|2x^2-x| 
(c) y=|x^2+x-6|  (d) y=|x^2-6|x|+5|
y=x^2-3|x| (f) y=x^2+2|x|-3
(g) y=x^2-4|x|+3 (h) y=2|x|-x^2-1
(i) y=x^2+2|x|+1 (j) y=x^2-|5x+6|
(k) y=x^2-4|x-1|+1 (l) y=x^2-x|x-2|-4

Příklad 4

Načrtněte graf funkce

(a) y=x\cdot|x|  (b) y=|x|(x-3)
(c) y=x\cdot|x|-2x+3 (d) y=|2x+1|-x|x-4|
(e) y=|x|-|x^2-1| (f) y=x|x-2|+|x^2-2x|
(g) y=\frac12(|2x+3|-3)(x-2) (h) y=\frac14(|x+2|+2)(2x-5)
(i) y=(1-|x|)|2+x| (j) y=(x-4)|x-2|

Příklad 5

Načrtněte graf funkce

(a) y=|x^2-4|+3x (b) y=|1-x^2|+x
(c) y=|x^2-3x|+|x^2+3x| (d) y=|x^2-3x|-|x^2+3x|
(e) y=|x^2-x|+|x|-3 (f) y=|x^2-1|-|x^2-4|
(g) y=|1-x^2|+|x^2-4| (h) y=|x^2+2x|+|x^2+2x-3|-2
(i) y=|9-x^2|+|4-x^2|-5 (j) y=x(|x+4|-|x-4|)
(k) y=x^2-4x-2-|4x-x^2| (l) y=|2x+x^2|-2x-x^2+3
(m) y=x^2-|x-x^2| (n) y=x^2+|x+x^2|

Příklad 6

Načrtněte graf funkce

(a) y=|x^2-4|x+\sqrt2|-2| (b)  
(c) y=|x^2-|1-2x|| (d) y=|x^2-|2x+1||

Příklad 7

Načrtněte graf funkce

(a) y=\dfrac{2x(1+x^2)}{2|x|} (b) y=\dfrac{x^4-1}{|x^2-1|}
(c) y=\dfrac{|x^3-x|}{x^3-x}\cdot x^2  (d) y=x^2-\dfrac{|x|}{x}  
(e) y=\dfrac{x^3-x^2}{|x-1|} (f) y=\dfrac{x}{|x|}\cdot|x-2|\cdot|x+2|
(g) y=x\left(1-\left|\dfrac2x-x\right|\right) (h) y=x\left(3+\left|\dfrac4x+\dfrac x2\right|\right)