Funkce s odmocninou

Příklad 1

Načrtněte graf funkce

(a) y=\sqrt x (b) y=\sqrt x-3
(c) y=\sqrt{x+4} (d) y=|3-\sqrt x|
(e) y=\sqrt{|x|} (f) y=\sqrt{5-|x|}
(g) y=\sqrt{|x|-x} (h) y=|2-\sqrt{|1-x|+1}|
(i) y=\dfrac{\sqrt{x^4+4x^3+4x^2}}{x} (j) y=\dfrac{\sqrt{3x}-x\cdot\sqrt{x} }{\sqrt{3x} }
(k) y=\sqrt{2(x^2+4-|x^2-4|)} (l) y=x-\sqrt{2(x^2-|x^2-1|+1)}

Příklad 2

Načrtněte graf funkce

(a) y=-\sqrt{4-x^2} (b) y=\sqrt{x^2-4}
(c) y=\sqrt{x^2+1} (d) y=\sqrt{x^2-4x}
(e) y=1+\sqrt{9-\frac94x^2} (f) y=\sqrt{x^2+4x+3}
(g) y=2+\sqrt{8x^2+16x} y=1-\sqrt{x^2-4x+3}

Příklad 3

Načrtněte graf funkce

(a) y=\sqrt{(|x|+2)(x+2)} (b) y=\sqrt{|(x-1)(|x|-1)|}
(c) y=\sqrt{(|x|+1)|x-1|} (d) y=\sqrt{|x+1|\cdot|x-1|}
(e) y=|\sqrt{1-(|x|-1)^2}-1| (f) y=\sqrt{4+x|x|}
(g) y=\sqrt{4-\dfrac{x(x+|x|)}2}    

Příklad 4

Načrtněte graf funkce

(a) y=\sqrt{x+2(1+\sqrt{x+1})}+\sqrt{x+2(1-\sqrt{x+1})} (b) y=\left(\dfrac{1}{x^2}-1\right)^{-\frac12}\cdot(1-x^2)^{\frac12}\cdot x^{-2}
(c) y=\dfrac{|x^3-x|}{x^3-x}\cdot\sqrt{|x|} (d) y= \dfrac{|x^3-x|}{x^3-x}\cdot\sqrt{4-x^2}